THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Hoạt động

Kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nhân lực chuyên môn của BVUT Đà Nẵng năm 2011
KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHUYÊN MÔN 
CỦA BỆNH VIỆN UNG THU ĐÀ NẴNG NĂM 2011

1. Chỉ tiêu tuyển dụng nhân lực năm 2011
 
Chức danh Chuyên ngành
Tổng cộng
Bác sĩ y khoa
Chính quy
Đa khoa 25
Chuyên khoa (CK1, CK2, Thạc sỹ, Nội trú): Ung thư, Nội, Ngoại, Phụ sản, Nhi, HSCC, GMHS, Giải phẫu bệnh, Huyết học, Chẩn đoán HA... 30
Kỹ thuật y tế
Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp
Vật lý hạt nhân 4
Kỹ thuật phóng xạ 8
Kỹ thuật xét nghiệm 20
Kỹ thuật hình ảnh 12
Điều dưỡng
Đại học/ Cao đẳng/Trung cấp
Đa khoa 65
Gây mê phẩu thuật 15
Dược sỹ đại học Đa khoa 6
Chuyên môn ngoài y tế
Đại học
Kinh tế, Tài chính 4
Điện tự động, CNTT 4
Chuyên môn khác 7
  200

2. Đào tạo chuyên môn sau tuyển dụng
(tại các trung tâm chuyên khoa tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Huế)
  • Bác sỹ được đào tạo chuyên khoa theo lĩnh vực được phân công.
  • Dược sỹ, điều dưỡng, KTV… được đào tạo thực hành tại bệnh viện chuyên khoa.
3. Địa chỉ liên hệ

Văn phòng Ban quản lý dự án Bệnh viện ung thư Đà Nẵng (tầng 3)
Số 25 Nguyễn Du, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3898575
Email: toannghdoh@gmail.com
 

BQLDA Bệnh viện ung thư Đà Nẵng
CÁC TIN KHÁC