THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Hoạt động

THÔNG BÁO
Sau hơn 3 năm khởi công, xây dựng và hoàn thiện. Công trình Bệnh viện Ung thư đã chính thức hoàn thành.
Đây là một Bệnh viện chuyên khoa Ung thư đầu tiên hoạt động với mục đích phi lợi nhuận. Nay Ban Giám đốc Bệnh viện xin thông báo:
          * Ngày đón tiếp bệnh nhân: 8h00 ngày 15 tháng 1 năm 2013
          * Ngày khánh thành Bệnh viện: 8h00 ngày 19 tháng 1 năm 2013
Vậy chúng tôi kính thông báo để các cá nhân tập thể được biết để liên hệ khám chữa bệnh.
Số điện thoại liên hệ:
Đường dây nóng: 0914.78.1144
Phòng Kế hoạch tổng hợp: 0511.3.717.138
Phòng Hành chính quản trị: 0511.3.717.136
CÁC TIN KHÁC